De Groote Grieten vierden op zaterdag 27 september 2003 hun eerste lustrum. Zij togen daartoe met partners en genodigden naar de Piloersemaborg te Den Ham, alwaar Groote Griet Wynetta Themmen de scepter zwaait.
Daar zou die avond het nodige plaatsgrijpen.
De toenmalige President, Aafke Meinesz, blikte terug op de eerste vijf jaar, de Gouverneur van 110 BN, Ruurd Kuipers, blikte mee, zette daarbij Margriet Pasma, 'founding mother' van de club, uitgebreid en zeer verdiend in het zonnetje, waarna hij haar de Appreciation Award opspeldde.
Sponsorclub Groningen Host liet vervolgens van zich horen bij monde van voorzitter René van Dijk en toen kon het feestgedruis beginnen.
Dansschool Haan gaf les in de beginselen van het stijldansen, waarna eenieder zijn eigen interpretatie daarop losliet. Hieronder vindt u enkele foto's van deze geslaagde avond. Op naar het volgende lustrum in 2008!