10/03/2021

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Lionsclub Groningen Groote Griet zijn voor de Bloemenactie die op dit moment actief is de goede doelen vastgesteld. De volgende initiatieven mogen dit jaar op een bijdrage rekenen (natuurlijk onder voorbehoud van voldoende opbrengsten):

Hospice Gasthuis Groningen, waar mensen tijdens hun laatste levensfase kunnen verblijven als dat thuis niet mogelijk is, wordt een jaar lang voorzien van verse bloemen. Dit goede doel is de naamgever van onze actie: Bloemen voor Bloemen.

De andere doelen voor de actie van dit jaar zijn:

  • Weekendschool Groningen: sponsorbedrag van €400 om de Oosterpoort als locatie voor feestelijke diploma-uitreiking aan eindexamenleerlingen te kunnen gebruiken. Door Corona kan dit dit jaar niet bij de RUG.
  • Zorgboerderij Fennaheerd: deze dagbesteding voor kwetsbare mensen (verstandelijk beperking) krijgt een sponsorbijdrage van €750 om te voorzien in renovatie en inrichting van de keuken en de aanschaf van een schommelbank.
  • ZINN, zorginstelling voor ouderen, krijgt een bijdrage van €300 voor het faciliteren van een digitale rondleiding 'Van Gogh' in huiskamers voor de bewoners van ZINN.
  • Ondersteuning WIJ Oosterparkwijk met een bedrag van €350 om 2 weken verse soep te verstrekken aan kwetsbare buurtbewoners.