De Groote Grieten vierden samen hun partners op 27 september 2008 hun tweede lustrum. Ze deden dit door het houden van een gezellige borrel, met uiteraard een toespraak van president Margriet Pasma, en vooral: het spelen van een moordspel. De 'moord' was gepleegd op een 'cruiseschip' en werd gespeeld op de zolder van café De Sleutel. 

Alle aanwezigen kregen van de begeleidende acteurs een eigen rol met bijbehorende requisieten toebedeeld. Ieder kreeg ook eigen teksten en daarna was het zaak de moord op de eigenaar van het schip op te lossen. Het spel werd aan drie tafels tegelijk gespeeld en alom heerste een enorme hilariteit!  Het werd een bijzonder gezellige en vrolijke  avond. 

Op naar het volgende lustrum in september 2013!